Medborgarforskning - teori och praktik

Medborgarforskning - teori och praktik

Välkommen till kursen VT1500 i medborgarforskning - teori och praktik
från Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)

Cascades Butterfly Project Team (8273990532)

För att söka kursen går du till antagning.se     Affisch för utskrift A3/A4

Vad är medborgarforskning?

Kan vem som helst forska? Vad händer med forskningen när den öppnar sig för ett aktivt deltagande från allmänheten? Vad händer när medborgare tar forskningen i egna händer utan att gå via universitet och högskolor?

Dessa är några frågor som vi kommer att belysa under den nätbaserade distanskursen "Medborgarforskning - Teori och praktik". Kursen vänder sig speciellt till dig som vill komplettera din utbildning med en ny metod för att forska och till dig som vill kompetensutveckla dig och använda dig av medborgarforskning i ett professionellt sammanhang. Men givetvis kan man gå kursen bara för att det är intressant! Distansformatet och kvartsfarten gör det möjligt att planera in kursen så att den går att läsa bredvid jobb eller andra studier.

Kursen tar olika perspektiv på fenomenet medborgarforskning, teoretiska såväl som praktiska. Medborgarforskning, eller citizen science, har funnits länge men fått ett stort genomslag bara det senaste decenniet i och med digitaliseringen. Idag deltar hundratusentals medborgare runt om i världen i olika forskningsprojekt som drivs antingen av forskare eller av medborgarna själva. Men hur skapas egentligen vetenskap och teknik av helt vanliga människor, utan speciella krav på utbildning eller träning?

Lärarna på kursen har under flera år bedrivit världsledande forskning om medborgarforskning, vetenskap och allmänhet, hackerkultur och vetenskapsteori. De utvecklar även den nationella portalen medborgarforskning.se.

Denna fråga, och många andra kommer att diskuteras och analyseras under kursen. Först och främst kommer den sociala och historiska framväxten av medborgarforskning presenteras. Därefter kommer särskild vikt läggas vid hur man samlar in data, delar kunskaper och färdigheter och organiserar projekt. Kursen kommer även införliva näraliggande perspektiv och fenomen, till exempel hacker- och maker-rörelsen, aktivism, quantified self, öppen källkodsrörelsen och biohacking.

Förutom att vara orienterande och analyserande innehåller kursen även mera tillämpade moment. Design och implementering av medborgarforskning, samt “best practices”, kommer att diskuteras och deltagarna kommer att öva på att skissa på olika projekt och lösningar.

Kursen är givetvis kostnadsfri och ger 7,5 högskolepoäng på grundläggande nivå. För att söka kursen går du till antagning.se

 

Kursstart: 11 September

Den 11 September startar kursen. Då finns det ett (icke-obligatoriskt) tillfälle som består av en serie introducerande föreläsningar. Dessa äger rum i:

Sal K332, 11 Sept, kl. 10-16. (sal K332 ligger på Lennart Torstenssonsgatan, se denna karta)

Observera att denna fysiska träff inte är obligatorisk. Allt material kommer att spelas in på video och går utmärkt att ta del av via denna lärplattform.

 

Program Introdag 11 sept. (allt innehåll kommer att tillgängliggöras på Canvas i efterhand)

10:15 - 11 Introduktion till kursen. (Christopher Kullenberg)

  • Kursplan, kursinnehåll
  • Examinationsformer
  • Lärandemål, lärandeformer, moduler
  • Presentation av medverkande lärare

11:15 - 12 Christopher Kullenberg: Medborgarforskning och aktivism

12-13 Lunchrast

13:15 - 14:00 Dick Kasperowski: Medborgarforskningens historia och kunskapsideal

14:15 - 15:00 Niclas Hagen: Medborgarforskningens plattformisering

15:15 - 16:00 Johan Söderberg: TBA

 

Registrering

Du kan registrera dig på kursen tidigast en vecka före kursstart. När du har registrerat dig får du tillgång till all kursinformation här på Canvas.

Här kan du läsa hur man registrerar sig

 

Kursplan, schema och litteraturlista

All litteratur är open access eller kostnadsfri att ladda ned och allt kursmaterial publiceras helt öppet och delningsbart under kursens gång. Kunskap är fri!

 

Kursplan finns att ladda ned här.

 

Schema:  länk

Preliminärt schema: läggs upp två veckor före kursstart.

 

Särskilt pedagogiskt stöd
Om du har behov av särskilt stöd p.g.a. funktionshinder, kontakta Sektionen för student- och utbildningsstöd så fort du har blivit antagen. 

 

Kontaktinformation

Kursansvarig: Christopher Kullenberg (christopher.kullenberg@gu.se)
svarar på frågor om kursens innehåll, litteratur och schema.

Kursadministratör: Matilde Eriksson (matilde.eriksson@gu.se)
svarar på frågor om registrering, tentamensadministration, avbrott, studieuppehåll, intyg.

Servicecenter https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/servicecenter

 

Studentinformation - Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori  (FLoV) och Göteborgs universitet (GU) 
Lär dig Canvas
Checklista för dig som är ny student vid GU
Studentportalen
Välkommen till Inst. för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 
Studiemiljö och regler
Brandskyddsinformation

Plagiering och akademisk integritet (Göteborgs universitetsbibliotek)

Akademiskt Språk för Studenter (ASK)

Boka handledning Akademiskt Språk för Studenter

Bra information till nya studenter vid GU (Links to an external site.)Links to an external site.

Göta studentkår (Links to an external site.)Links to an external site.

Studenthälsovård

 

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum
CC-attribution Icke-kommersiell Dela lika Kursens innehåll erbjuds under en CC-attribution Icke-kommersiell Dela lika licens. Kursens innehåll lyder under denna licens om inget annat uppges.